GGZ in de Wlz (2019): Verbetering of alleen verandering?

Gepubliceerd op: 19-07-2018
GGZ in de Wlz (2019): Verbetering of alleen verandering?

Over anderhalf jaar kunnen cliënten met psychiatrische ziekten ook terecht in de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor is een aanpassing van de wet noodzakelijk.
In principe lijkt dat een verbetering ten opzichte van de situatie nu, waarin deze mensen alleen terecht kunnen bij de Wmo.
Gaat de overheid hiermee een fout, gemaakt in 2015, herstellen? Of is het schone schijn?

Het was en is nog steeds een enorm gedoe. Mensen met een psychiatrische grondslag die uitsluitend konden worden geïndiceerd via de Wmo, terwijl hun problematiek van dien aard is dat zij in principe ook in aanmerking komen voor de Wlz. Maar ja, in 2015 zette de overheid een knip. Nu lijkt Den Haag geleerd te hebben van deze fout die vaak ten koste ging van zeer kwetsbare mensen. 
Er is inmiddels onderzoek gedaan om te kijken hoe groot de fout was. Onderzoeksbureau HHM voerde het uit en op basis van de resultaten is de verwachting dat zo’n 7500 cliënten met zorg in natura gaan overstappen van de Wmo (beschermd wonen) naar de Wlz. Dit is ongeveer 30 procent van de totale groep Beschermd Wonen.
Het onderzoeksbureau constateert verder dat daarin grote verschillen zijn tussen regio’s van de beschermd wonen populatie. 
Opvallend is ook dat alle deelnemers aan het onderzoek (vooral zorgaanbieders) grote moeite hebben met de vraag of permanent toezicht dan wel 24 uurszorg in de nabijheid noodzakelijk blijft of te wel blijvend is. Dat zal het belangrijkste onderscheid gaan worden tussen Wlz en Wmo.

De vraag blijft echter of de wetsaanpassing ook een daadwerkelijke verbetering wordt, of slechts een verandering om te veranderen.

Zet eerst deze 5 knelpunten op de agenda. Ploeg ze door en ga daarna pas de wet aanpassen. En ik geef er ook nog wat ongevraagd advies bij:

  1. Hoe gaan we om met cliënten waarbij nog onduidelijk is of er sprake is van een blijvende situatie? Bij veel cliënten is er de hoop op verbetering, is moeilijk vast te stellen op basis van de huidige problematiek of er verbetering gaat komen en wanneer duidelijk is hoever die verbetering gaat. Hoe voorkomen we dat deze mensen van het ene loket naar het andere worden gestuurd?
  2. Deze regering heeft afgesproken dat beschermd wonen van de centrumgemeente naar de regiogemeentes wordt verplaatst. Hoe verhoudt deze verplaatsing zich in tijd, geld, energie met de openstelling van de Wlz voor de GGZ? (En laat die niet gelijk oplopen, maar zet ze in tijd achter elkaar).
  3. De eigen bijdrage-systematiek is anders voor de Wlz, voor de Wmo en voor de ZVW. Dit zet professionals onder druk om andere keuzes te maken dan wettelijk zou kloppen. Dit wordt nog eens versterkt door de invoering van het  ‘abonnement’ van 17,50 euro in de Wmo. Hierdoor wordt het verschil groter en is het voor cliënten ‘aantrekkelijker’ om in de Wmo te komen of te blijven. (Maak een praktische werkwijze om hiermee om te gaan of voer een eenduidige eigen bijdrage in voor alle drie de wetten).
  4. Maak bespreekbaar dat 24 uurszorg en thuis wonen niet zo eenvoudig is als het wordt voorgespiegeld. Als de regering 24 uurszorg thuis wenst dan lukt dat alleen met verruiming van de budgetten. Nu wordt er vaak een aanvullend beroep gedaan op de Wmo. En dat veroorzaakt in de praktijk weer tal van dilemma’s. (Maak hierin een duidelijke keuze en handel ernaar.)
  5. De scheiding tussen Jeugdzorg en Wlz valt buiten deze hele aanpassing van de wet. Is dat verstandig? Er is juist veel te leren van de problemen die er nu spelen in de Jeugdwet in combinatie met de Wlz. Vooral het element ‘blijvend’ blokkeert vaak het regelen van de juiste zorg. (Neem die ervaringen juist mee als je de wet aanpast. Check en monitor de mensen die tussen wal en schip vallen en maak daarvoor regelingen.)


Auteur: Norbert StrijkerTerug naar blogoverzicht


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau