Getuigenissen van klanten

WMO-Wijzer Nederland verdiept zich al jaren in de ingewikkelde materie van ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierdoor hebben wij al diverse organisaties, gemeenten, cliënten en zorgaanbieders op een succesvolle manier ondersteuning kunnen bieden bij hun zoektocht naar passende zorg. Graag laten wij een aantal van onze klanten aan het woord:

" WMO-Wijzer Nederland heeft al diverse organisaties, gemeenten, cliënten en zorgaanbieders op een succesvolle manier ondersteuning kunnen bieden bij hun zoektocht naar passende zorg. "


“Medio 2015 hebben we WMO-Wijzer ingeschakeld ter ondersteuning van het herindiceren van de nieuwe doelgroep vanuit de AWBZ. Onze vraag voor ondersteuning was tweeledig:

  • Praktische ondersteuning voor het herindiceren van 250 overgangsklanten (handjes).
  • Begeleiding in het ervaringen opdoen met deze nieuwe doelgroep voor onze eigen Wmo consulenten en kennisoverdracht (training on the job).

Judith Haster van WMO-Wijzer heeft over de periode van juni 2015 t/m januari 2016 dit project naar volle tevredenheid uitgevoerd. Alle herindicaties zijn binnen de termijnen afgerond. Het meest waardevolle was echter de kennisoverdracht. Vanwege haar ruime ervaring met de nieuwe doelgroep, was ze heel goed in staat om de Wmo consulenten mee te nemen in hun groeiproces over hoe om te gaan met deze nieuwe doelgroep, welke vragen er gesteld moesten worden en wat men wel en niet van deze nieuwe doelgroep mocht verwachten. Ook het coachen van onze medewerkers om kritisch te leren kijken naar zorgplannen en zorgaanbieders, heeft onze organisatie zeker sterker gemaakt. Verder heeft Judith altijd op een prettige en positieve wijze de afdeling, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd over mogelijke aandachts- en verbeterpunten. In zijn geheel een prettige en succesvolle ervaring die, mocht het ooit nog nodig zijn, zeer zeker voor herhaling vatbaar is.”


“WMO-Wijzer is bij de gemeente Groningen voor het eerst aan de slag gegaan met een project Huishoudelijke Hulp 1 (HH1). En daarna met de herindicatie van de AWBZ. Ook hebben ze geholpen bij de start van het project herbeoordeling Jeugd. Het eerste project heeft ongeveer 6 maanden geduurd. We hebben bijna 3000 burgers van de stad Groningen bezocht en hen geïnformeerd over veranderingen in de zorg betreffende de HH1, en daar waar nodig de lopende indicaties aangepast. Het project AWBZ handelde over een soortgelijk getal burgers. AWBZ wordt bij de Wmo ondergebracht en de lopende indicaties worden daar waar nodig bijgesteld. Dit alles speelde in 2015 en de eerste 2 á 3 maanden van 2016. Gezien de hectiek waarin het één en ander uitgevoerd is, reorganisatie, decentralisatie, nieuwe inkoop van zorgaanbieders, Sociale Verzekeringsbank op slot i.v.m. met Pgb, etc., kan er gezegd worden dat er een puik stuk werk is verzet. Medewerkers van WMO-Wijzer hebben een goede inzet getoond en namen meer dan voldoende kennis en expertise mee om onze organisatie bij te staan in deze roerige periode. De projecten zijn binnen de gestelde periodes afgerond.
De samenwerking was er een van aanvulling en versterking. Het kennisniveau van medewerkers is meer dan voldoende, de medewerkers zijn flexibel en passen zich snel aan, aan de bestaande organisatie.
WMO-Wijzer heeft de gemeente Groningen een efficiente werkwijze, projectstructuur, en uitvoerend personeel geleverd. Allen flexibel, meedenkend, adviserend en snel lerend. Succes!”


“Onze gemeente kreeg bij de transitie in 2015 te maken met het herbeoordelen van de zorgvraag van zo’n 250 burgers, vanuit de AWBZ. Voor mij werd al snel duidelijk dat de gemeente niet beschikte over voldoende gespecialiseerde consulenten om deze nieuwe doelgroep binnen de termijn te bezoeken en de hulpvragen kundig en juist te beoordelen. WMO-Wijzer had deze mensen wel in huis in de vorm van een projectleider en consulenten met jarenlange kennis en ervaring met deze, voor de gemeente, nieuwe doelgroep.
Hoewel de focus in de samenwerking met WMO-Wijzer bij het uitvoeren van de herindicaties lag, was er daarnaast ook sprake van essentiële kennisoverdracht. De prettige ervaringen m.b.t. kennis en kunde vanuit WMO-Wijzer hebben geleid tot een nog steeds voortdurende samenwerking. Zo werken er momenteel een interimmanager, administratieve kracht en wmo consulent vanuit WMO-Wijzer bij de gemeente Peel en Maas. WMO-Wijzer brengt kennis enerzijds en ontzorgt anderzijds. Al met al een zeer prettige samenwerkingspartner die niet alleen meewerkt, maar ook meedenkt.”


“De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben in maart 2015 aan WMO-Wijzer opdracht gegeven om de herindicaties van de voormalige AWBZ-cliënten uit te voeren die per 1 januari 2015 onder de werking van de WMO kwamen te vallen.
In de periode van 1 maart t/m 1 november 2015 heeft WMO-Wijzer ruim 450 gesprekken gevoerd met deze cliënten.
Op basis van deze gesprekken hebben alle cliënten een nieuwe indicatie ontvangen op grond van de WMO en droeg WMO-Wijzer in samenwerking met onze gemeenten zorg ervoor dat dit ook ruim binnen de daarvoor gestelde termijn gebeurde.
De samenwerking verliep goed en onze ervaringen in die periode hebben ertoe geleidt dat we tot op heden nog steeds gebruik maken van de diensten en deskundigheid van WMO-Wijzer.”Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau