Algemene wet bijzondere ziektekosten

De Algemene wet bijzondere ziektekosten is sinds 1 januari 2015 gewijzigd. De taken van de Algemene wet bijzondere ziektekosten zijn verdeeld over bestaande en nieuwe wetten, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Deze wetten vormen nu samen het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Informatie over de Algemene wet bijzondere ziektekosten

Wilt u alle ins en out weten over de Algemene wet bijzondere ziektekosten, klik dan op de button hieronder.


" Sinds 1 januari 2015 is de Algemene wet bijzondere ziektekosten gewijzigd. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau