Jeugdwet

De Jeugdzorg, vormt samen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg Wlz) het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. De Jeugzorg is sinds 1 januari 2015 aangepast, waardoor vanaf die tijd voornamelijk de gemeente waar u woont verantwoordelijk is voor de zorgvraag die binnen deze jeugdwet valt.

Jeugdzorg voor wie?

Het doel van Jeugdzorg is hulp bieden aan kinderen en jeugdigen. De meeste kinderen onder de 18 jaar, die zorg of ondersteunig nodig hebben, krijgen te maken met de jeugdwet. De zorgtaken voor jongeren zijn echter verdeeld onder een aantal verschillende wetten, afhankelijk van de vorm van hulpbehoefte. Wie regelt wat?
Jeugdwet
 1. zorg en hulp bij opvoedingsproblemen
 2. zorg bij lichte fysieke beperkingen
 3. zorg bij lichte cognitieve beperkingen
 4. geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 5. vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging
 6. gesloten jeugdzorg
 7. kinderbescherming en geugdreclassering
Zorgverzekeringswet (Zvw)
 1. algemene (huisartsen) zorg
 2. medische specialistische zorg
 3. persoonlijke verpleging
 4. persoonlijke verzorging
 5. intensieve kindzorg
 6. palliatief terminale zorg
 7. behandeling om te leren omgaan met een zintuiglijke beperking
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorg voor jongeren die 24-uurs zorg of permanente toezicht nodig hebben bij:
 1. een lichamelijke beperking
 2. verpleging en verzorging
 3. een zintuiglijke beperking
 4. verstandelijke gehandicaptenzorg

Waar kan ik terecht voor de Jeugdwet?

Wanneer uw kind hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u hiervan het beste melding maken bij uw gemeente. De gemeente heeft daarna 6 weken de tijd om het onderzoek af te ronden en een verslag in orde te maken voor u. Voor meer informatie kunt u via onderstaande knop een duidelijk overzicht downloaden van alle regels over de Jeugdwet.


" De meeste kinderen onder de 18 jaar, die zorg of ondersteunig nodig hebben, krijgen te maken met de jeugdwet. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau