Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz), vormt samen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. De Wet langdurige zorg is sinds 1 januari 2015 de vervangende wet van de oude Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). Met de Wet langdurige zorg moet de kwaliteit van het leven voor ouderen en gehandicapten die veel hulp nodig hebben gewaarborgd blijven.

Wet langdurige zorg, voor wie?

De Wet langdurige zorg is bestemd voor ouderen en mensen met een zware verstandelijke of lichamelijke beperking die 24 uur per dag hulpbehoevend zijn en hierdoor langdurige zorg nodig hebben. Meestal gaat het dan om de zorg in een zorginstelling als een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Ook voor mensen die nog thuis wonen onder permanente zorg en toezicht komen in aanmerking voor de Wet langdurige zorg.

Onderdelen van Wet langdurige zorg kunnen zijn:

  • persoonlijke verzorging en verpleging
  • verblijf in een instelling
  • algemene geneeskundige zorg (huisartsenzorg)
  • geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor de gegeven zorg
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt

Waar kan ik terecht voor Wet langdurige zorg?

Uw gemeente is verplicht om een gratis onafhankelijke ondersteuner beschikbaar te stellen die u kan helpen bij het aanvragen van uw Wet langdurige zorg. U mag natuurlijk ook zelfstandig een aanvraag indienen via Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor Wet langdurige zorg.

Voor meer informatie kunt u via onderstaande knop een duidelijk overzicht van alle regels over de Wet langdurige zorg downloaden.


" Met de Wet langdurige zorg moet de kwaliteit van het leven voor ouderen en gehandicapten die veel hulp nodig hebben gewaarborgd blijven. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau