Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vormt samen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet landurige zorg en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning steunt mensen die door een beperking in het dagelijkse leven hulpbehoevend zijn. Wet maatschappelijke ondersteuning biedt hen hulp om ervoor te zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Uw gemeente zoekt samen met u naar de beste oplossing. Er wordt gekeken in hoeverre familie, vrienden of vrijwilligers u kunnen helpen. Daar waar nodig is wordt professionele hulp ingeschakeld.
U kunt hierbij denken aan hulp in het huishouden, een rolstoel, maaltijdverzorging of vervoersvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een regiotaxi. De gemeente kan ook zorgen voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische stoornis.
Als uw gemeente heeft bepaald dat u in aanmerking komt voor hulp, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (Pgb), hiermee kunt u zelf zorg of hulp inhuren. De andere optie is de zorg in natura, hierbij bepaalt en regelt de gemeente de zorg voor u.

Meer informatie over Wet maatschappelijke ondersteuning?

Voor meer informatie over de wet maatschappelijke ondersteuning kunt u terecht bij het Wmo loket van uw gemeente.


" De Wet maatschappelijke ondersteuning steunt mensen die door een beperking in het dagelijkse leven hulpbehoevend zijn. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau