Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is een Nederlandse wet die per 1 januari 2015 van kracht is gegaan als opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007. Deze wet in het kader van zorg en ondersteuning vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning voor wie en wat?

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 biedt steun aan mensen die door een beperking, hulp nodig hebben om in het dagelijkse leven deel uit te kunnen maken van de maatschappij en om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Er zijn verschillende manieren waarop uw gemeente hiervoor kan zorgen; het bevorderen van leefbaarheid in en van uw woonomgeving tot het ondersteunen van mantelzorgers, huishoudelijke hulp en andere vrijwilligers.
Zoals:
  • huishoudelijke hulp
  • aanpassingen aan woning
  • vervoer
  • rolstoelgebruik
  • maaltijdverzorging
  • advies bij huiselijk geweld of kindermishandeling
Als uw gemeente heeft bepaald dat u in aanmerking komt voor hulp, kunt u kiezen voor:
  • een persoonsgebonden budget (Pgb), hiermee kunt u zelf zorg of hulp inhuren.
  • zorg in natura, hierbij bepaalt en regelt de gemeente de zorg voor u.

Waar kan ik terecht voor Wet maatschappelijke ondersteuning?

Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u terecht voor meer informatie over de wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of klik op onderstaande knop om een duidelijk overzicht over de wet maatschappelijke ondersteuning te downloaden.


" Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 biedt steun aan mensen die door een beperking, in het dagelijkse leven hulp nodig hebben. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau