Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw), vormt samen met de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Bovenop die premie, betaalt ook iedereen met een loon, pensioen of uitkering een inkomstenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit wordt maandelijks van uw bruto inkomsten afgehouden.

Welke zorg wordt er volgens de Zorgverzekeringswet vergoed?

Doordat u maandelijks premie betaalt voor een basisverzekering, vergoedt uw zorgverzekering de standaard zorg, zoals huisarts, ziekenhuis en apotheek. Let wel, u heeft een standaard eigen risico van € 385,- op jaarbasis. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw bepaald. U kunt er voor kiezen om uw basisverzekering bij uw zorgverzekeraar uit te breiden met aanvullende verzekeringen. De inhoud van deze aanvullende pakketten verschillen per zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag?

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag van de belastingdienst. Online kunt u bij de belastingdienst laten berekenen óf u in aanmerking komt voor deze toeslag en hoe hoog het bedrag per maand zal zijn. Klik hier >>om uw zorgtoeslag te berekenen.


" In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering af moet sluiten. "


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hieronder op de knop.

Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau